Lär dig skriva dikter

Dikter och poesi är skrivarkonst som har funnits sedan urminnes tider. Man kan jämföra dåtidens poesi med nutidens serier och filmer uppskattat i underhållningsvärde. Att skriva i diktform är något som vem som helst kan lära sig, men som kräver mycket träning för att bemästra. Vi ger i denna artikel några vägledande tips för den som känner sig villig att börja uttrycka sig med hjälp av dikter. För att hitta inspiration är dock det bästa tipset att läsa dikter, därför ger vi också tips på kända diktare och några av deras verk.

Lära sig skriva online

För att förbättra skrivandet i allmänhet som även inkluderar poesi, finns onlinematerial att tillgå.

Det går bland annat att hitta kompetens på https://www.kompetensexpress.se som ger blandade lektioner i olika ämnen. För mer specifika skrivkompetenser inom poesi finns det andra aktörer som erbjuder kurser online, ibland även kostnadsfritt, där du kan lära dig bland annat skrivande och poesi.

Var ska jag börja?

Ett tips är att utgå från dig själv och din egen livssituation. Många kanske lever i liknande situationer som du och kan relatera och tolka dina dikter utifrån sina egna tankar och idéer. Att börja från sig själv är också lättare på så sätt att du själv vet vad du känner och hur du kan beskriva dessa känslor. Det kan vara bra att börja din diktkonst med att skriva i form av rim för att få in en bra rytmkänsla i dina dikter.

Hur skriva dikter

Till att börja med är det du själv som är utgångspunkten för din dikt och därför är det du som bestämmer hur den ska ta form. Skriver du från hjärtat och beskriver det du känner och tänker kommer orden lättare fram och manifesteras som din egen personliga dikt.

 • Rytmer.För att dikten ska nå fram till läsaren och ge slagkraft behövs en bra rytm i texten. Pauser är viktiga för att sätta betoning på det du läst och skapa utrymme för reflektion och känslor. Det finns flera sätt att skapa rytm i en dikt.
 • Radbrytning och skiljetecken indikerar en paus.
 • Betonade och obetonade stavelser markerar rytm.
 • Rytm skapas också via assonans, eller samklang där två åtföljda ord innehåller samma konsonant.
 • Metaforer. En metafor är en symbolisk beskrivning och en dikt bör innehålla minst en metafor. Till exempel ”Han är en nyutsprungen ros”. En metafor saknar jämförelseord, såsom ”som”, ”såsom” och ”liksom”.

Dela dina dikter online

När du börjar känna dig mer självsäker med dina dikter kan du prova att dela med dig av dem online. Mätningar visar även att det har blivit populärt att utnyttja internet för att publicera dikter.

Berömda poeter och deras dikter

Följande är en lista på 10 dikter och deras författare som tidskriften Expressen gjorde med hjälp av omröstningar:

 • Vän! I förödelsens stund av Erik Johan Stagnelius.
 • Eufori av Gunnar Ekelöf.
 • Herkules av Georg Stiernhielm.
 • Till förruttnelsen av Erik Johan Stagnelius.
 • Dagen svalnar av Edith Södergran.
 • Endymion av Erik Johan Stagnelius.
 • Suckarnas mystär av Erik Johan Stagnelius.
 • Non serviam av Gunnar Ekelöf.
 • Som en gång varit äng av Ann Jäderlund.
 • Skåneradio av Ida Börjel.

Add a Comment