Gustaf Fröding

Historien om Gustaf Fröding är en ganska sorgesam berättelse om en man präglad av psykisk ohälsa och alkoholism – men också om en av Sveriges största poeter någonsin.

Gustaf Fröding växte upp i en mycket olycklig familj. Fadern som var löjtnant var deprimerad och led av en lungsjukdom. Hans mor hade psykiska problem och var tvungen att söka vård. I denna värld växte han upp. Poesin mötte honom redan i grundskolan och fångade hans uppmärksamhet. År 1880 började han att läsa vid Uppsala universitet, men gamla skolbänkar och begagnad kurslitteratur var inte riktigt vad som krävdes för att tillfredsställa poeten. Det starka intresset för skönlitteratur och poesi tog fokus från skolan och fick honom att efter fyra år lämna utan examen. Han flyttade från Uppsala och återvände hem till Värmland där han var född.

Frödings första bok skulle komma år 1981. Titeln på verket var ”Guitar och dragharmonika” och boken var i första hand en diktsamling. Men den innehöll även andra inslag som till exempel värmländska sånger. Boken gavs ut med hjälp av Albert Bonniers förlag och blev en stor succé både bland den allmänna publiken och bland litteraturkritikerna.

Efter detta hade Fröding en ny diktsamling på gång, nämligen ”Stänk och flikar”. Men en av dikterna väckte en viss oro hos förläggaren Albert Bonnier och han bad Fröding stryka dikten som kallades ”En morgondröm”. Men efter att ha mött andra författare och poeter på en träff i Sandhamn uppmuntrades han till att stå på sig och låta dikten finnas kvar. Så blev också fallet och ”Stänk och flikar” gick i tryck och såldes under hösten 1896. Men den kvarvarande dikten ansågs alltför grov och Fröding blev till och med åtalad för vad omgivningen ansåg vara ett oanständigt språk och alltför ofina beskrivningar av kvinnor. Fröding som hävdade att han bara menat gott med dikten fick stora samvetskval.

Fröding hade stora problem med sin psykiska hälsa och med alkoholism och tillbringade stora delar av sitt liv på olika vårdanstalter och mentalsjukhus. Men han skrev även då han satt på dessa anstalter. Bland annat kom ”Stänk och flikar” till på en vårdanstalt i Norge.

Med inspiration från bland annat Platon och Buddha bestod Frödings världsbild till stor del av en kärlek till allt levande och han uttrycker bland annat i en dikt en längtan efter att få vara ett med kosmos. Fröding dog tidigt år 1911 märkt av både alkoholism och diabetes.

Frödings första dikter hade ofta ett rejält mått av humor. Men allteftersom han blev äldre och sjukare psykiskt blev de mörkare och mer sorgsna. Man brukar säga att hans dikter starkt har bidragit till den psykologiska fördjupning som skett i svensk poesi sedan dess. Fröding var även bortom budskapet extremt duktig på att uttrycka sig och hade en känsla för ord och rim som få andra. Han blev även nominerad till Nobelpris år 1911 men dog innan priset hann delas ut.

Add a Comment