Dikter

Vad innebär egentligen poesi? Inom ämnet poesi kommer du hitta dikter och andra texter. Historiskt sett har poesi varit texter som har byggt på både rytm och rim. Idag är det inte riktigt på samma sätt eftersom dikterna inte längre behöver rimma eller inneha ord som har någon koppling till varandra. Idag är det lättare att fråga sig vad som inte är poesi än att fråga vad som är det.

En dikt kan du ofta hitta i psalmböckerna och på programmet som du får när du går på begravning. Den döde kan, när denne levde ha tagit hjälp av lavendla.se för att planera begravningen och vilka dikter / psalmer som denne ville ha uppläst eller sjungen. Det var vanligare med poeter och dikter förr i tiden men det är på väg tillbaka. För några år sedan vann en känd poet Nobelpriset i litteratur med sin bok med samlade dikter. Dikter är nog inte för alla men det finns alltid någon som tycker att det är intressant och roligt att läsa.

Eftersom det inte finns några direkta bestämmelser på vad som kvalificerar en dikt, skulle en vanlig kortare text som du har skrivit vara en dikt. En känd dikt som har funnits i många år är den som börjar med rosor är röda och violer är blå. Människor har sedan modifierat den och lagt till olika ord i slutet för att den ska passa det sammanhanget som den ska användas i. Björn Ranelid är en känd författare men han är också känd för sina dikter och otroliga sätt att kunna förmedla ord på ett vackert sätt.

Motsatsen till poesi är prosan. Prosa är en oregelbunden text som inte ska lyssnas till utan läsas. Det finns fem bra delar att känna igen när det kommer till dikter och de är följande:

1) Versrad – Detta är en vers som finns i dikten, det behöver inte vara en bestämd rad utan det kan vara vilken som. Huruvida raden startas med små eller stora bokstäver varierar och det finns ingen regel för detta.

2) Strof – Namnet på antal rader med skiljetecken både över och under, skulle lika gärna kunna kallas för ett stycke i en dikt. Vissa dikter består bara av en strof eller ett stycke.

3) Rimflätning – En uppställning som används för att berätta hur texten eller dikten ska rimma. Det används också för att berätta vilken ordning som dikten ska komma i och vilket mönster som den ska följa.

4) Versmått – Detta är ett mönster som beskriver reglerna för en viss typ av dikt. Det ger skrivaren riktlinjer för hur många verser varje strof ska innehålla och hur många stavelser som versen ska ha och om det finns ett rimschema som dikten ska följa.

5) Versfot- Detta är den minsta enheten i en dikt och den innehåller två eller tre stavelser.

Add a Comment