Poesi

Poesi

En dikt är en text som kännetecknas av sin rytm och sitt versmått. Dikten skrivs ofta i verser som ibland även binds ihop av rim. Det schema som rimmen följer kan se ut på olika sätt. Ofta binds också ett speciellt antal verser eller strofer ihop för att bilda ett specifikt versmått. Ett exempel är den engelska sonetten som består av tre kvadrenarier, verser med fyra rader i varje, och avslutas med en tvåradig strof som också kallas kuplett. Men poesin kan också vara mycket fri och dikter behöver inte alls följa någon specifik mall.

Female writer drinking cup of coffee, top view of female hands holding cup of coffee above pencils and paper on work desk, retro toned image.

Är poesi svårt?

För många kan poesi kännas som en svårtillgänglig genre inom litteratur och skrivkonst. Och det är faktiskt inte alltid helt lät att läsa och ta till sig poesi. Ofta krävs det en hel del försök innan man riktigt kommer in i det hela. Det kan nästan kännas som att poesin försöker hålla en på en armslängds avstånd och att man verkligen måste kämpa för att ta sig intill den och på så sätt få uppleva dess sanna mening och innehåll. Överväger man hur knepigt det faktiskt kan vara att läsa poesi kan man kanske också få en uppfattning om hur svårt det då också måste vara att skriva poesi.

Att skriva poesi

Att skriva poesi är, precis som de flesta andra litteraturformer, inte helt lätt. Men det går faktiskt att lära sig och det gäller att öva mycket om man vill lära sig att behärska genren och bli en riktigt bra poet. Det allra viktigaste för att bli en bra poet, eller en poet över huvud taget, är ganska självklart att man själv måste konsumera stora mängder poesi. På så sätt lär man känna poesin och också sin egen smak. Smaken kan sedan vara en bra vägledare när det gäller att hitta sin personliga ton. Vad är det som du själv tycker om i dikterna du läser? Försök att skapa något som förhoppningsvis väcker samma känsla hos någon annan. Slutligen bör man försöka tona ner sin egen rationalitet även om det är svårt. Man ska skriva vad man känner, inte beskriva känslorna.

Add a Comment