Poesi som terapi

Poesi är ett fantastiskt sätt att uttrycka sina tankar och känslor på. Poesin är väldigt fri till sin karaktär på det sättet att det inte finns några tydliga regler för hur en dikt bör vara eller inte bör vara. Poeten har med andra ord stora möjligheter att uttrycka sig och sina känslor på just det sätt som passar för tillfället. Det finns oändliga variationsmöjligheter när det gäller form, ton och känsla i dikter. Detta gör att det går att uttrycka vilka känslor som helst med hjälp av en dikt. På många sätt kan detta fungera som terapi både för den som skriver och för den som läser.

Poesi som ett sätt att hantera livet

poesi är ett sätt att sätta ord på sina tankar och känslor. Den som lider av ångest eller känner att den har väldigt mycket att säga och uttrycka bör prova att skriva. Många gånger känns det väldigt befriande att sätta ord på allt det som man tänker. På det sättet kan poesi fungera som terapi. Att få känna att tankarna och känslorna inte är något som endast finns i en själv utan att få se dem på papper kan göra att man känner sig mindre ensam. Det är en befriande känsla att veta att någon annan skulle kunna ta del av allt det som ryms inom en.

Poesi utvecklar tänkande

Skrivande är också bra för själva tänkandet. Att skriva är att hjälpa sig själv att komma vidare i sina tankar. För när man sätter ord på sina känslor så blir man också mer medveten om vad det är man känner. På det sättet kan en dikt hjälpa en att komma vidare och hitta nya sätt att tänka kring en fråga eller ett problem. Att skriva är att bearbeta sitt eget liv och sitt eget sätt att se på livet. På det sättet kan man se på skrivande som ett sätt att hjälpa sig själv att hantera livet. Många vittnar om att de mår bättre när de reflekterar över sitt eget liv och sätter ord på sina känslor.

Add a Comment