Kända svenska poeter

Litteratur och poesi har länge varit en av de viktigaste och mest respekterade konstformerna. Just litteratur har förmågan att uttrycka känslor och budskap på många plan, där ord, symbolism, semantik och ton kan säga mycket mer än bara vad som egentligen står skrivet. När det gäller poesi kan det också handla om takt, stavelser, ljud, rytm, radbrytningar och sättet att placera orden över sidan. Vissa poetiska formuleringar glömmer vi aldrig och andra poeter är så obskyra att vi aldrig kommer känna till dem. Poesi hade mycket större utrymme i litteraturen under tidigare sekel, ända sedan romartiden skrev man på vers om man var en riktig författare.

Klassisk poesi i Sverige

I Sverige skrev också många av våra största författare mest poesi och dikter. den nya boken svensk poesi behandlar mer än tusen år av svenska poeter fram tills idag, och inkluderat finns förstås några av våra nobelpristagare och stora namn. Verner von Heidenstam, Erik Axel Karlfeldt och Gustav Fröding var alla poeter och verkade under samma tid som bland annat Strindberg och de kallas alla för 90-talisterna inom svensk litteraturvetenskap. Karin Boye är en av våra största kvinnliga poeter som under sitt korta liv hann skriva poesi som är tidlös. ”Ja visst gör det ont när knoppar brister” lyder en av hennes mest älskade rader.

Modern svensk poesi

Inkluderat i den nya samlingen av poesi finns såklart också nya namn som vi känner till från moderna litterära sammanhang. Bob Hansson och Bruno K. Öijer har skrivit poesi som påverkat en hel generation av litteraturstuderande svenska ungdomar och deras avtryck ringer genom konstscenen. De har också påverkat starten och utvecklingen av spoken word i Sverige vilket är en intressant del av poesin. Unga poeter som göteborgska Athena Farrokhzad och Johannes Anyuru har skapat en ny röst åt marginaliserade ungdomar med utländska bakgrunder. Språkets makt och integrationen har varit en röd tråd genom Farrokhzads poesi och hon har också belönats med Karin Boyes litterära pris.

Add a Comment